slogan_

Buradasınız:

Home Ürünlerimiz Mali Müsavir Mesleki Sorumluluk Sigortası
Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası PDF Yazdır e-Posta

MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI:


AVANTAJLARIMIZ:

Mali Müşavir’in ya da yanında SGK lı çalışanının yaptığı bir hatadan dolayı ilgili kurumların 3. Şahıslara kesecekleri cezaları tazmin eder.

 • 5 yıl geriye yürürlük teminat
 • Ancak sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce makul olarak bildiği ve hasara yol açabilecek olay ve durumlar kesinlikle teminat dışıdır.
 • Meslek mensubuna müteselsil sorumluluk gereği kesilen vergi, vergi ziyaı cezaları ve idari para cezaları teminat altındadır.
 • Yasal belgelerin süresi içinde verilmemesi nedeniyle oluşan hasar talepleri teminat altındadır.
 • SGK ile ilgili işlemlerde meslek mensubunun sorumluluğunun açıkca kanıtlanması şartı ile oluşan SGK cezaları da teminat altındadır. SGK ödemelerinin ayrı muafiyete ve alt limite tabi değildir.
 • Savunma masrafları hiç bir alt limit kısıtlaması olmaksızın teminat altındadır. 
 • Savunma masrafları sadece poliçe limiti ile sınırlıdır.
 • Mahkemeye katılma masrafları
 • Kayıp dökümanlar teminatı
 • Mahkeme şartı aranmıyor
 • Yüksek meblağlı hasarlarda avans ödemesi yapılabilmesi
 • Başka bir reasürörün özel şartlarının kullanılmaması
 • Koasürans uygulanmaması
 • Geniş sigortalı tanımı

 

ÖNEMLİ NOKTALAR:

Resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları,vergi cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, pişmanlık zammı veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi, vergi ziyaıcezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı poliçe teminatı altındadır.

SGK işlemleri poliçemizin teminatı altındadır. SGK işlemlerinde sorumluluk kanunen ilgili mükellef tarafındadır. Mesleki Sorumluluk Sigorta poliçesinde bu durumun değerlendirilebilmesi için muhasebeciye sorumluluğun devrinin ispatı gereklidir.

İstenebilecek evraklar;

Mükellef ile SMMM arasında yapılan sözleşmede hizmetlerinin bu yönde detaylı olarak belirtilmiş olması, SMMM’ nin bu işlemlere ilişkin meslek mensubu olarak atandığına ve işlem yaptığına dair vekaletname kopyeası, SMMM’nin sorumluluğunu ya da kusurunu ispat edici diğer istenebilecek evraklar.

İş kazası bildirgesinin zamanında verilmemesi yada hiç verilmemesinden kaynaklanan hasarlar istisna edilmiştir.

Sigortalı'nın hizmet verdiği mükellefin ödemesi gereken vergi tutarı ile ödenen vergi tutarı arasındaki farktan oluşan vergi kaybı (vergi aslı) teminat dışındadır.

Sigortalı'nın hizmet verdiği mükellefin ödemesi gereken vergi tutarı ile ödenen vergi tutarı arasındaki farktan oluşan vergi kaybı (vergi aslı) teminat dışındadır.

Tüm ihaleli işlerde SGK ve/veya Bölge Çalışma Bakanlığı'na yapılması gereken herhangi bir bildirim veya bildirgeden kaynaklanan veya bunların zamanında verilmemesi nedeniyle oluşan her türlü ceza teminat harici bırakılmıştır.

Poliçe kapsamında olan bir hata nedeniyle zamanında ödenmesi gereken ancak ödenmeyen meblağın yasal işletim faizi herhalükarda toplam zarar miktarından tenzil edilerek gerçek zarar miktarı hesap edilecektir.

Tazminat olarak ödenecek miktar,herhalükarda poliçede yazılı limitlerle sınırlı olmak kaydıyla;sigortalının kusuru nedeni ile devletin uğradığı vergi kaybı miktarının 1 katını geçemez.

Resmi kurumların uyguladığı idari ve vergi cezaları için cezaların kaldırılması yönünde her türlü gerekli koruma ve kurtarma önlemleri alınmalı ancak bunun faydasız olacağı durumlarda erken ödeme indirimleri dikkate alınarak muafiyet düştükten sonra tazminat ödenecektir.

Ağır kusur ve kasta yakın ağır kusur nedeniyle meydana gelen hasar ve zarar talepleri teminat dışıdır.

 

 
Adaçat Sigorta Aracılık Hizmetleri Yokuşbaşı İş Merkezi 35/2 Bodrum insurance  tel:  0 252 313 9287     fax: 0 252 313 4215
Bodrum Sigortacılık. Tüm hakları saklıdır.                 kavuniciyenilogo